KARMA ZNAČENJE

KARMA ZNAČENJE

sudbina.org

Karma i sudbina imaju različita značenja mada se općenito misli da su jedno te isto što je posve netočno. Sudbina je nešto što je skoro neizbježno, a karma su naša djela te odgovornost za njih, tako našom karmom zapravo stvaramo sudbinu.

Sanskritska (staroindijska) riječ Karma je zakon uzroka i djelovanja u smislu Kako siješ tako žanješ. Sve ono što činimo u ovome životu vratit će nam se u budućem, bilo dobro ili nedobro. Tako kroz ono što činimo stvaramo samima sebi ili dobru ili lošu karmu.Postoje četiri vrste karme:

1. Karma koju smo zadobili iz djela u prošlom životu.
2. Karma koja nam je dosuđena također zbog djela iz prošlih života.
3. Karma koja je posljedica djela u sadašnjem životu, što znači da od djela u ovom životu ovisi kako će nam biti u sljedećem.
4. Karma reakcija ili takozvana “reaktivna karma.” Od subinske važnosti je znati na čemu ste sa svojom karmom, nosite li teret prošlih života,
te treba li izvršiti karmičko čišćenje ili pročišćenje. Karma je svaki trenutak našeg života, ovoga sada i…onoga nekada. Ne sa strahom već sa ljubavlju prema samome sebi treba pristupiti karmičkoj dijagnozi te poduzeti potrebne korake da bi nam život bio i jasniji i sretniji i da bi nas čekala bolja budućnost. Razrješavanje vlastite karme možemo izvesti uz duhovnog vodiča pažljivo birajući kome se obraćamo po tome pitanju.

VRSTE KARME

Sanchita karma

je karma koju smo stvorili sa našim djelovanjem u prošlim životima. Ona obilježava našu karmu u ovom životu i mogućnosti za našu budućnost u ovom životu.

Prarabdha karma

je dio Sanchita karme koji je nastao u ovom životu zbog našeg djelovanja u prošlim životima. Ovu karmu susrećemo svakodnevno. Ako ne možemo promijeniti sudbinu u ovom životu, koju nam je donijela Prarabda karma, onda možemo sa mantra tehnikom utjecati na naše tjelesno i duhovno postojanje i tako promijeniti djelovanje Prarabdha karme.

Agami karma

dolazi od naših dijela u ovom životu, a koji imaju utjecaja na naše sljedeće reinkarnacije. Ovu karmu možemo usporediti sa sjemenkama i kako ih posijemo tako niču. Npr. ako ste u ovom životu bili pobožni to znači da ćete u sljedećem životu nastaviti sa vašom pobožnošću gdje ste stali u ovom životu ili pak ako ste u ovom životu nekoga ubili onda možete očekivati da vas to isto čeka u sljedećem životu od te iste osobe (duše) ili neke druge.

Kriyamana karma

to su reakcije u ovom životu na ono što radimo. To se zove “Instantna karma” ili ako vas netko udari jako je moguće da ćete mu vratiti.

Čak i kad kažemo da više ne želimo stvarati ni dobru ni lošu karmu to znači da više ne bi smjeli djelovati i da tako možemo zaustaviti kolo ponovnog rođenja i smrti ili takozvane reinkarnacije. Ali ako ne djelujemo onda još uvijek na neki način moramo živjeti našu sudbinu, zapisanu u zvijezdama da bi uspjeli zaustaviti kolo karme ili ponovnog rođenja i smrti (reinkarnacija).

Doznajte kakva je vaša karma s našim tarot majstorima. Kakva je vađša karmička slika? Koji je vaš karmički put?