TAROT KELTSKI KRIŽ

TAROT KELTSKI KRIŽ

sudbina.org

TAROT KELTSKI KRIŽ otvaranje je jedno od složenijih načina otvaranja, te tumačenja tarota. Tiče se pitanja vezanih za sadašnjost,okolnosti u sadašnjosti te savjete I smjernice za budućnost. Otvara se deset karat ate tumačeći jednu po jednu na koncu se dolazi do konačnog odgovora I rješenja.

1. Prva karta prikazuje osobu koja pita

2. Druga karta je karta križanja ili suprotnosti u odnosu na osobu koja pita, ukazuje na prepreke i svladavanje tih prepreka u konačnici.

3.Karta koja pokazuje zašto uopće pitate to što pitate,što je ispod površine, što vas je dovelo u stanje u kojem jeste.

4. Predstavlja prošle događaje, problem.Ova karta pokazuje nedavnu ili daleku prošlost, nešto što je za vas nekad imalo značaj, ali više nema, međutim ukazuje na put kojim treba ići da bi se potpuno toga oslobodilo.

5. Karta koja pokazuje vezu između sadašnjosti i budućnosti. Stvari i osobe koje su vam važne u sadašnjosti te bi mogle biti značajne u budućnosti.

6. Budućnost,ono što vas čeka.Vaše želje i mogućnost ili nemogućnost ispunjenja.

7. Sadašnje emocionalno i psihičko stanje,probleme I brige koji mogu da budu i umišljeni te kako ih riješiti.

8. Okolina,što misle o vama, kako utječu na vas i kako se odnositi prema okolini.

9. Ova karta pokazuje ono što želite postići sa svojim pitanjem, dakle, nastojanja, nade, želje u vezi onoga što će vam tarot reći.

10. Karta konačnog odgovora tarota koji se treba uzeti u kontekstu ostalih karata a ne sam po sebi.