ANĐEOSKI TAROT SUDBINE

ANĐEOSKI TAROT SUDBINE

ANĐELI ČUVARI I SUDBINA

ANĐEOSKI TAROT SUDBINE Anđeli.sudbina.org

Anđeli nisu prikazanje koje vam je potrebno da bi ste ih osjetili i povjerovali u njihovu zaštitu, u nekoga tko vam može vam osvijetliti put u času tame. To je ona dobra strana naše sudbine, sudbine svakog čovjeka ponaosob. Anđeoski tarot ukazat će vam na vašeg anđela ćuvara ako ga do sada niste prepoznali u svome životu. Svatko od nas ima svoje vlastite andjele čuvare, a malo nas shvaća koliko smo doista osobno povezani s njima. Anđeli su kao sredstva zaštite koja stoje na straži, spremni da se postave na zaštitu izmedju nas i bilo čega negativnog u našim životima. Nema potrebe biti u meditativnom stanju. Dovoljno je da im se obratimo kao što bi se obratili prijatelju kakvog zamišljamo da bi trebao biti. Za osjetiti ili prepoznati svog vlastitog andjela ne trebate biti vidoviti, niti od sebe zahtijevati nešto posebno, jer dovoljna je vjera i obraćanje svome andjelu mada ga u većini slučajeva uopće ne vidite već osjetite što je mnogo bitnije. Osobito u bolesti, možete osjetiti i doživjeti direktno svog andjela uz sebe koji, slikovito rečeno, čeka da mu se obratite. Isto tako, ako se i ne obratite, svejedno će vam priteći u pomoć, što vam se u životu dogodilo sigurno mnogo puta, a da nemate pojma o tome. Vidovitost vam može ukazati na put do vjere i “progledavanja” da shvatite da je uz vas uvijek netko-vaš andjel zaštitnik, tko brine o vama, pazi, tješi, iscjeljuje, ispunjava želje, a da toga, kako rekosmo, nismo većinom uopće svjesni. Neki ljudi imaju tu sreću da direktno svojim očima vide vlastite andjele i u većini slučajeva ih opisuju isto po izgledu: bjelina i čistoća ujedinjeni u ljepoti. Obzirom da ima više redova andjela, dakle više vrsta, svaka vrsta ili svaki red andjela ima svoje smjernice i zadatke. Najčešće pitanje koja ljudi postavljaju u vezi sa andjelima:

Kako ću osloviti anđela?

Trebam li koristiti neke posebne riječi ili izgovoriti posebnu molitvu?

“Nema posebnog načina da prizovemo anđela. Samo recite:Želim da me anđeo zaštiti« (ili, iscijeli, ili bilo što drugo). Pomislite to i oni će doći. Dovoljno je da izgovorite riječi anđeli, već i to će ih dovesti k vama. Ne samo to, nego će se pojaviti odgovarajući anđeo za taj problem. S.B kaže da čak i vodiči ponekad pozivaju jedan sektor anđela, za koje misle da ih određena osoba treba, a umjesto njih se pojavi druga grupa anđela. Na primjer, ona je za mene pozvala Arkanđela, a dobila je Vrlinu ili Prijestolje. Ali, ona to nikada ne dovodi u pitanje jer shvaća da anđeli poznaju vibracijsku razinu osobe o kojoj se radi više nego duhovni vodiči ili ljudi.

Druga pitanja na koje vam možemo pružiti odgovore.
Imaju li anđeli tijela k a o mi?
Imaju li anđeli imena?
Govore li nam anđeli i a k o je t a k o , na koji način?
K a k o m o g u stupiti u vezu sa svojim anđelima ili određenim
redom a n đ e l a ?

Pojavljuju li se anđeli u različitim veličinama ili obličjima?

Zašto se anđeli ne objavljuju češće ?

A k o vjerujemo u anđele, pomaže li to da nam oni pomažu više?

Iskustva:

1. Ne znam je li ovo zaista priča o anđelima ili nije, ali ja sam8. studenog 1969. navršio 19 godina i bio sam u vojsci. 10 stu denog još tri vojnika i ja hodali smo kolnim prilazom odmah iza stražarnice kad nas je udario auto. Ja sam pao pod vozilo, a ostalu trojicu je auto odbacio u stranu. Vozilo me je vuklo 4 i pol, neki kažu i 5 metara, a ja sam ostao pri svijesti. Kad sam se izvukao ispod auta, sjećam se da sam se nekoliko puta zakotrljao. Zaustavio sam se, a kraj mene je klečala lijepa crna žena u prekrasnoj haljini. Iako se činjenica da sam preživio kasnije mogla različito protumačiti, sjećam se da sam osjetio kako od nje dopire velika ljubav i utjeha. Vozač se nekako izvukao i nikada nije pronađen, a ja do danas nemam pojma tko je bila ta žena. Još jednom, ne znam je li ovo priča o anđelu, ali ta žena se meni činila kao anđeo.

2. Anđeli oko stabla (…) slika koja će mi uvijek ostati u umu. Vraćala sam se pješice kući od prijateljice, u dobi od pet godina, približno. Okrenula sam se i pogledala prijatelje koji su se igrali pod stablom u svom dvorištu. To je bilo više kao da sam ih vidje­la krajičkom oka. Uz njih je stajao prekrasan ženski anđeo, paze­ći na njih. Bila je onakva kakve nalazimo u knjigama, s velikim krilima i lijepom odjećom.

Ne sjećam se da sam taj trenutak podijelila s nekim prije odrasle dobi, jer sam osjećala da to nije nešto o čemu treba govo­riti kad su ljudi oko mene. Mnogo godina poslije, kad se ukaže prilika za to, pričam o svom iskustvu s anđelom čuvarom, kad god mi se čini prikladno. O v o je jedini put da sam to iskustvo zabilježila u pisanom obliku.

3. Kod moje priče: nisam sigurna je li to bio anđeo, ali mis­lim da je. Išla sam na posao (u drugom gradu, na drugi posao), a na cesti je bilo leda. Vozila sam polako zbog lošeg stanja na cesti. Trebala sam stati na semaforu, ali spremala sam se da skrenem desno u jednosmjernu ulicu. Slušam klasični rock-n-ro-11, a to je bilo oko Božića. Volim slušati božične pjesme izvedene Suzana piše: na tradicionalni način, ne u rock-stilu, pa kad je na rock-stanici zasviralo ‘Joy to the World’, nisam ni pokušala skrenuti – bila sam previše zaokupljena bulje­njem u svoj radio! Ostala sam tamo, a jedan veliki stari kamion s prikolicom protutnjao je na crveno, jer nije mogao stati zbog leda. Da sam skrenula u trenu kad je to bilo moguće, to vozilo bi me udarilo. Sigurna sam da je to bila anđeoska intervencija.